Oculus Rift

From Interaction Station Wiki
Revision as of 22:42, 11 December 2014 by Guido (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Wordt gegeven door
Guido Kraaijenveld

Naam Station
Interaction Station, Image & Sound Station

Beknopte omschrijving inhoud module
Wil je aan de slag gaan met interactiviteit of lijkt het je interessant om aan de slag te gaan met input divices zoals de Oculus of Makey Makey. Dan heb je een Game Engine nodig.

Unreal is voor veel mensen de ideale enigine om mee aan de slag te gaan. Hij is zeer krachtige, bied prachtige visuele toepassingen en vereist geen voorkennis van programmeren.

Voor deze module is een voor kennis van een 3D pakket wel een vereiste. Dus heb je kennis van modeling in Maya, Blender, Cinema4D? Schrijf je dan in!

Leerdoelen
– - je leert omgaan met de Unreal Engine en je leert contend game engine gereed te maken.

Planning
Week 1:
– introductie Oculus Rift
– introductie Maya Modeling en animatie

Week 2:
– introductie van Unreal game engine
– importeren van 3D content in Unreal
– basis interactiviteit in Unreal

Week 3:
– Oculus Rift combineren met gecreëerd product
– testen en tweaken

WHEN

Week: 47
van: 19 Nov 13:00 tot:16:40
Week: 48
van: 26 Nov 13:00 tot: 16:40
Week: 49
van: 03 Dec 13:00 tot: 16:40