Interactieve Soundscapes

From Interaction Station Wiki
Jump to: navigation, search

Wordt gegeven door Thomas Rutgers

Naam Station
Interaction Station

Beknopte omschrijving inhoud module
Je vergeet het wel eens, maar behalve in een visuele wereld bevind je je ook altijd in een geluidswereld. En ook al ervaar je die misschien wat minder bewust, toch kan ze een grote invloed op ons hebben. In een soundscape ontwerp je als het ware een landschap van geluid. Zo bepaal jij de geluidswereld waarin de luisteraar zich bevindt. En met interactieve technieken kun je het geluid ook laten reageren op wat er er plekke gebeurt. In deze module leer je te werken met (abstract) geluid als materiaal. Hoe kun je klankeigenschappen benoemen? Wat zijn technieken om geluid te maken en te bewerken? Op welke manier kan geluid ons beïnvloeden? En hoe kun je het inzetten op een interactieve manier?

Uitgebreide omschrijving inhoud module
Allereerst krijg je een inleiding in soundscapes en geluidskunst. Op welke manier werkt het geluid, en hoe zou je het kunnen omschrijven? Hoe communiceert het? Je maakt kennis met een aantal technieken om zelf geluid te maken en te bewerken. Je leert de verschillende klankeigenschappen te benoemen en hoe deze zijn te koppelen aan sfeer en emotie. Hierna ontwerp je zelf een interactieve geluidsinstallatie. Je denkt na over hoe de luisteraar zal worden beinvloed door het geluid, maar ook hoe het geluid reageert op de luisteraar. Hiervoor worden je een aantal technieken aangereikt. Uiteindelijk presenteer je de installatie in een ruimtelijke opstelling met vier luidsprekers.

Leerdoelen
– inzicht krijgen in de verschillende effecten die geluid kan hebben op een luisteraar
– vaardigheden opdoen in het maken en bewerken van geluid
– kennismaken met het ontwerpen van interactief ruimtelijk geluid

Planning
week 1: Inleiding in soundscapes en interactieve geluidskunstwerken. De invloed van geluid op de stemming en het on(der)bewuste. Klankeigenschappen en het praten over geluid.
week 2: Introductie technieken om zelf geluid te kunnen maken. Het maken van geluiden bij verschillende sferen/emoties/stemmingen.
week 3: Het ontwerpen van een interactieve soundscape. Hoe moet volgens jou de gebruiker reageren op het geluid, hoe moet het geluid reageren op de gebruiker? Het maken van een patch in Max.
week 4: Het vervaardigen en uittesten van de interactieve soundscape.

Lesvorm
Klassikale uitleg, en vervolgens werken in groepjes of individueel op de computers in het Interaction Station. Uiteindelijk één voor één presenteren in een ruimtelijke opstelling met vier luidsprekers.

Referenties

Art & Sound Installations blog Soundscapes
everydaylistening

WHEN

Week: 50
van: 10 Dec 18:00 tot: 20:00
Week: 51
van: 17 Dec 18:00 tot: 20:00
Week: 02
van: 07 Jan 18:00 tot: 20:00
Week: 03
van: 14 Jan 18:00 tot: 20:00