Design and Energy Harvesting

From Interaction Station Wiki
Revision as of 13:18, 20 January 2023 by Annasa (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Docent(en)
Beam van Waardenberg

Module wordt gegeven
Nederlands of engels/ English or Dutch

Korte, beknopte omschrijving inhoud module

Wat is energy harvesting en waarom is het van belang voor design?. We geven en bespreken veschillende voorbeelden van design, waarbij energy harvesting is ingezet. Met een eenvoudig en goedkoop apparaatje om energie op te wekken doen we in één les een snelle oefening om uit te zoeken hoe energy harvesting en design kunnen worden gecombineerd.
— What is energy harvesting and why is it important for Design? An overview of Design examples where Energy harvesting is applied. We will practice making something ourselves. Omschrijving inhoud module
Energy harvesting betekent dat je product onafhankelijk is van batterijen of een stekker: het kan namelijk zijn eigen energie opwekken. Wat betekent dat voor het design ervan? Wat kán je interactieve product dan – bijvoorbeeld een tafel, kleding, een schoen – maar, ook belangrijk: wat kan het níet? Welke hoeveelheden energie kun je gebruiken? We nemen voorbeelden door, we bespreken design-aspecten, we discussiëren over mogelijkheden en onmogelijkheden, en we doen tenslotte een eigen experiment.
— Energy Harvesting means your design generates or obtains its own energy. This can be by solar panels, or muscle energy. Important is to develop some intuition on what is possible and what is not possible.
Leerdoelen
– inleiding in toekomstige vormen van energieopwekking en wat je ermee zou kunnen binnen design
– intuïtie wat betreft energie en op te wekken energie.
– doe een snel voorbeeld zelf: DIY

– get an overview of energy harvesting today
– develop intuition abaout possiblilties
– do one fast exercize yourself: DIY

Planning
week 1:
– intro, overzicht design projecten met energy harvesting
week 2
– hacken van een energy harvester en ideeontwikkeling
week 3:
– maken van een eigen ding dat werkt op zelfstandig opgewekte energie

Lesvorm
Groepsgewijze bespreking voorbeelden en discussie in de groep; individueel of in kleine groepjes doen van experimenten

We will work and discuss with the group of participants and experiment individually or in smaller groups.

Voor wie
Beginners uit alle vakgroepen, met interesse in sustainability, ecodesign, met name voor projecten op het gebied van product design, mode of interactive design in het algemeen

Students Fashion, Product Design, Sustainability, New Frontiers, and all studnets interested

Referenties
http://83.160.137.124/wordpress/wordpress/ http://www.littlesun.com/ http://www.studioroes.nl/hetsollysysteem/ http://etextile-summercamp.org/2014/energy-harvesting/ http://popupcity.net/parasites-harvest-the-citys-spoiled-energy/

Kosten & benodigdheden
5 Euro – zelf zorgen voor materiaal, bijvoorbeeld kleding of stof, of iets van een product (3D-vorm), etcetera
— 5 euro’s and some fabrics or some of your smaller designs which now need a battery