GearVR and Unreal 4

From Interaction Station Wiki
Jump to navigation Jump to search

Omschijving Setup Gear VR en Unreal

1) Installeer eerst de Android SDK en de Android toolkit
SDKLink https://developer.android.com/studio/index.html
Toolbox tutorial link https://docs.unrealengine.com/latest/INT/Platforms/Android/GettingStarted/1/index.html


2) Stel dan je Unreal in als volgt (gebruik alleen Unreal 4.13 of hoger)
- Ga eerst deze site bezoeken en volg de stappen op (de stappen zijn wat verouderd maar nog goed):(https://docs.unrealengine.com/latest/INT/Platforms/GearVR/QuickStart/2/index.html)
Zorg er ook voor dat je de volgende extra dingen aan past in je Edit/ProjectSettings binnen Unreal:
- Packaging/Create compressed cooked package, onder de extra options, moet aangevinged staan
- Rendering/Mobile HDR moet uitgevinked staan


3) Ga vervolgens naar de Oculus site (https://dashboard.oculus.com/tools/osig-generator/) om een signing key document(OSIG) aan te maken.
Je moet hiervoor wel inloggen bij Oculus dus zorg voor een eigen account of als de Academie er 1 heeft gebruik die:
Je kan alleen een key generen als je de Samsung ID hebt. Lees goed op de Oculussite hoe je die verkrijgt
(!!dit werk alleen als je de AndroidSDK goed hebt geïnstalleerd!!!).
Plaats de OSIG-key , wanneer deze is aangemaakt, in je Unreal package folder in deze directory.
“yourproject”/build/android/assets" (maak de folder ‘assets’ aan als deze niet bestaat)

4) Als alles is opgezet kan je nu je project Package-en volgens door in Unreal deze stappen te kiezen:
File/PackageProject/Android/ECT2 (of ASTC als ECT2 niet werkt) kies een logische package folder zoals de Desktop

5) Nu kan je het document vinden in je lokatie (bijv desktop).

Dubbel click het bestand “Install_blabla” terwijl de Samsungt phone aangesloten zit aan de PC
6) Nu is de app geïnstalleerd en hoef je hem alleen maar aan te klikken en de phone in de GearVR te stoppen.